Jak możesz pomóc

Pamiętaj !!!

  • To Ty decydujesz komu pomagasz !!!

Fundacja Aiden posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Katowice.

Zespół fundacji tworzą ludzie całkowicie zaangażowani w pracę na rzecz osób chorych, potrzebujących i niepełnosprawnych , a Zarząd swoje funkcje pełni społecznie.

Nasze działania możliwe są tylko dzięki bezinteresownej pomocy osób prywatnych, a także wielu firm, przedsiębiorców o otwartych sercach świadomie podnoszących poziom kultury organizacyjnej firmy oraz kształtujących tym samym pozytywny wizerunek firmy.

Pomóc można poprzez:

  • przekazanie darowizny
  • pomoc przez zakup książki lub innego towaru
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego
  • wsparcie rzeczowe (paczki rzeczowe, artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły do utrzymania czystości i higieny osobistej )

Rachunek bankowy Fundacji :

Bank Millenium 11 1160 2202 0000 0003 2302 1664
Przekazane darowizny można odliczać od swojego dochodu. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).