Komu pomagamy

Fundacja Aiden

Powstała by pomagać i wspierać. Zawsze jesteśmy gotowi do działania. Naszą misją jest niesienie pomocy osobom tym najbardziej potrzebującym, aby choć przez chwilę mogli zapomnieć o przeszłości. Nie tylko finansujemy koszty leczenia, czy operacji, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, ale oferujemy wsparcie duchowe, które staje się cegiełką do budowania wiary w lepsze jutro.

Tylko dzięki Wam możemy zmieniać świat na lepsze.

Nasze główne cele to:

  • leczenie specjalistyczne, zakup sprzętu medycznego i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ;
  • rehabilitacja stacjonarna;
  • pomoc najuboższym;
  • organizacja wolontariatu;
  • działalność edukacyjna, szkoleniowa i oświatowa;
  • działanie na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka;
  • przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży;
  • działalność na rzecz osób starszych;
  • wspieranie inicjatyw edukacyjnych oraz prospołecznych;